Torna a la pàgina d'inici
 
 
 
  Notícies FEFAC
inici FEFAC - Notícies
     
  PIMEC elabora una enquesta per conèixer la situació actual dels autònoms  
 

La mitjana de les pensions del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) és inferior en relació a la del Règim General atès que, en general, els autònoms cotitzen per la base mínima

 
 
 • Empresarials: FEFAC | AFB | AFET | AFELL | AGFE
 • Categories: Laboral
 • Etiquetes: autònoms | PIMEC
 • Data de publicació: 01/05/2018 20:07:53
 
 

Per cada cinc persones que treballen per compte d’altri a Catalunya, en trobem una que ho fa per compte propi, segons l’informe “Situació del treball autònom a Catalunya 2016” del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

En el context de debat general sobre la reforma de les pensions en el Congrés, PIMEC considera adient conèixer la situació actual del col·lectiu d’autònoms a Catalunya en relació a les pensions i les prestacions de la Seguretat Social.

Per fer-ho, ha elaborat una enquesta online totalment anònima on, si ets autònom, pots expressar la teva opinió, molt valuosa per dissenyar futures mesures en aquest àmbit. Només has des respondre a les preguntes a través del següent link: https://es.surveymonkey.com/r/WQVQTW8

La pensió mitjana del RETA és de 654,7 euros

La quantia de les pensions contributives del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), la qual depèn de les cotitzacions efectuades al llarg de la vida laboral de les persones afiliades a aquest règim, tenint en compte les quanties màximes i mínimes establertes anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, s’ha revalorat el 0,25% l’any 2016 i 2017.

Segons l’informe “Situació del treball autònom a Catalunya 2016”, la pensió mitjana del RETA l’any 2016 se situa en els 654,7 euros mensuals, l’1,9% més que l’any anterior. Aquest increment és similar al dels últims tres anys, però inferior al pro-mig del decenni 2006-2016, el qual és del 3,5%. Aquesta evolució és conseqüència principalment dels ajustos que s’han anat produint en l’actualització de les pensions en els anys de recessió i de l’aplicació de l’índex de revaloració de les pensions, el qual ha suposat increments anuals del 0,25% des de l’any 2.014.

Diferència entre règims de cotització

Altrament, la quantia mitjana de les pensions del RETA l’any 2016 és el 38,1% més baixa que la del Regim General (RG), la qual se situa en els 1.057,0 euros mensuals l’any 2016. No obstant això, la diferència entre aquests dos règims de cotització ha disminuït en els últims anys, segons l’informe del CTESC. La distància entre les quanties mitjanes del RETA i el RG se situa al voltant del 28% a partir de l’any 2.013, mentre que l’any 2009 era del 41,1%.

Aquestes dades posen de manifest que la quantia mitjana de les pensions del RETA continua sent inferior en relació amb la del RG, com a conseqüència d’unes trajectòries laborals amb cotitzacions més baixes en el cas del treball autònom, atès que, en general, la gran majoria autònoms cotitzen per la base mínima.

Algunes dades sobre els autònoms

 • El nombre de persones que s’estima que treballen per compte propi a Catalunya l’any 2016 és de 529.313, una quantitat de persones lleugerament més baixa que la de l’any 2015.
 • El nombre de dones dins del col·lectiu suposa el 33,9% del total. El pes de les dones es troba per sota del que ostenten en el conjunt del mercat de treball.
 • El col·lectiu d’autònoms també té un major grau d’envelliment, atès que la incidència del treball autònom en funció de l’edat manté una presència molt destacada entre les persones de més de 55 anys.
 • El sector on manté un pes més elevat és al sector primari, on el percentatge arriba al 55,1%. Destaquen també altres activitats amb un fort pes del treball per compte propi, com les científiques i tècniques (34,6%), la construcció (32,3%) i el comerç i reparació de vehicles (24,4%). Els sectors de l’hoteleria o el de la logística i comunicacions mostren una ràtio inferior al 20%.
 • El percentatge més alt de treballadors autònoms sobre el total el trobem entre les persones amb els nivells d’estudis assolits més baixos. Tot i que el treball autònom té més incidència en les categories més baixes, la major part del treball autònom es concentra al nivell educatiu més alt.
 • El percentatge més gran del col·lectiu correspon a persones amb nacionalitat espanyola. Concretament, l’any 2016, el 89,6% dels autònoms s’estima que tenien la nacionalitat espanyola contra el 10,4% restant (estrangers).
 • En relació amb el tipus de jornada que desenvolupen, la majoria dels autònoms treballen a temps complet (92,9%), mentre que només el 7,1% treballen a temps parcial.

Recorda: si ets autònom, pots participar en l’enquesta de PIMEC a través del següent link: https://es.surveymonkey.com/r/WQVQTW8

 
 
   
   
     
     
 
Web patrocinada per:
Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya - C/ Casanova, 84-86, Entr. 1ªC - 08011 Barcelona - Tel. 93 323 24 22 - Fax 93 454 61 77 | fefac@fefac.cat