JUNTA DIRECTIVA

Membres de la Junta Directiva de FEFAC

President: Antoni Torres i Vergara (AFB)

Vice-president: Ramon Anadon Solé (AFELL)

Secretària: Marta Gento i Senalle (AFB)

Vice-secretari: Josep Lluís Piñana i Pla (AFET)

Tresorer: Ignasi Marcet i Fernández (AFB)

Vocal 1r: Francesc Escobar i Poblet (AFET)

Vocal 2n: Albert Arqué  (AGFE)

Vocal 3r: Josep Ramon Isanta i Garcia (AFELL)

 

Membres de la Junta Directiva de l'AFET

President: Josep Lluís Pinyana Pla

Vice-preside:nt: Mª Esther Fernández Cabré

Secretària: Mª Dolores Rodríguez Galindo

Tresorer: Francesc Escobar Poblet

Vocal 1: Mª Carmen Hernández Escribá

Vocal 2: Amèlia Barbero Palies

 

Membres de la Junta Directiva de l'AFELL

President: Sr. Ramon Anadon i Sole

Vice- Presidenta: Sra. Teresa Calzada i Estadella

Secretari: Sr. Robert Simo i Mas

Tresorer: Sr. Josep Ramon Isanta i Garcia

Interventor: Sr. Xavier Robinat i Felip

Vocal: Sra. Assumpció Roc i Soler

Vocal Exterior: Sr. Ricard Pujol Rius

 

Membres de la Junta Directiva de l'AFB

President: Antoni Torres Vergara

Vicepresident: Jordi del Cacho Rivera

Interventor: Òscar Doñate Palos

Secretària: Berta Nialet Prieto

Vicesecretària: Rosa Puig Ampurdanès

Tresorera: Cinta Tomàs Parra

Vocal 1er: Ignasi Marcet Fernández

Vocal 2n: Marta Gento Senalle

Vocal 3er: Marina Oriol Carreras

 

Membres de la Junta Directiva de l'AGFE

President: Sr. Albert Arqué i Barios

Vicepresidenta: Sra. Carme Rigall i Carré

Secretària: Sra. Anna Fina i Riera

Tresorer: Sr. Xavier Miralles i Jiménez

Comptadora: Sra. Elisabet Baleri i Bosch

Vocal: Sra. Núria Cullell i Riera

Vocal: Sra. Emilia Sallés i Martí

Vocal: Sra. Maria Rosa Sala i Morell

Vocal: Sra. Maria Miquel i Casals

 

 

FEFAC

C/ Casanova, 84-86,

Entr. 1ªC - 08011 Barcelona

Tel. 93 323 24 22

Fax. 93 454 61 77

www.fefac.cat/amb-fefac-guanyes/

 

www.fefac.cat/amb-fefac-guanyes/

Realizada por AMC Gestión