JUNTA DIRECTIVA

Membres de la Junta Directiva de FEFAC

President: Antoni Torres i Vergara (AFB)

Vice-president: Ramon Anadon Solé (AFELL)

Secretària: Marina Oriol Carreras (AFB)

Vice-secretari: Josep Lluís Piñana i Pla (AFET)

Tresorer: Ignasi Marcet i Fernández (AFB)

Vice-tresorera: Carme Rigall i Carré (AGFE)

Vocal 1r: Francesc Escobar i Poblet (AFET)

Vocal 2n: Albert Arqué  (AGFE)

Vocal 3r: Josep Ramon Isanta i Garcia (AFELL)

 

Membres de la Junta Directiva de l'AFB

President:  Antoni Torres Vergara

Vice-presidenta:  Marina Oriol Carreras

Secretària:  Berta Nialet Prieto

Vice-secretària:  Rosa Puig Ampordanès

Tresorer:  Ignasi Marcet Fernández

Interventor:  Òscar Doñate Palos

Vocal 1r:  Jordi del Cacho Rivera

Vocal 2na:  Mireia Bargalló Ferrer

Vocal 3era:  Nuria Espona Meseguer

Vocal 4a:  Montserrat Corona Colldeforn

 

Membres de la Junta Directiva de l'AGFE

President: Albert Arqué i Barios

Vice-presidenta: Carme Rigall i Carré

Secretària: Anna Fina i Riera

Tresorer: Xavier Miralles i Jiménez

Vocal: Elisabet Baleri i Bosch

Vocal: Núria Cullell i Riera

Vocal: Emilia Sallés i Martí

Vocal: Maria Rosa Sala i Morell

Vocal: Maria Miquel i Casals

 

Membres de la Junta Directiva de l'AFET

President: Josep Lluis Piñana Pla

Sots-presidenta: Esther Fernández Cabré

Secretària: Loles Rodriguez Galindo

Tresorer: Francesc Escobar Poblet

Vocal: Carme Hernàndez Escribà

Vocal: Amelia Barbero Pamies

 

Membres de la Junta Directiva de l'AFELL

President: Ramon Anadon i Sole

Tresorer: Josep Ramon Isanta Garcia

Secretari: Robert Simo i Mas

Vocal: Teresa Calzada i Estadella

Vocal: Xavier Robinat i Felip

Vocal: Ricard Pujol Rius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEFAC

C/ Casanova, 84-86,

Entr. 1ªC - 08011 Barcelona

Tel. 93 323 24 22

Fax. 93 454 61 77

www.fefac.cat/amb-fefac-guanyes/

 

www.fefac.cat/amb-fefac-guanyes/

Realizada por AMC Gestión