ELS NOSTRES VALORS

En qualsevol de les nostres accions, preval la defensa d'un sistema sanitari de qualitat, amb l'atenció centrada en el benestar i la salut, oferint serveis i productes orientats a tots els ciutadans i a la promoció de les bones pràctiques.

Treballem per una farmàcia professional, propera a la població i per una atenció i servei que garanteixi l’accés del ciutadà a la seva medicació de forma igualitària. Així mateix, per aportar elements de gestió que millorin la rendibilitat a la farmàcia.

La federació empresarial, conscient que el col·lectiu es troba en un moment decisiu, vol ser facilitadora del canvi i de les adaptacions que han de possibilitar un futur estable i sostenible i una atenció sanitària òptima.

El fet d’estar formada exclusivament per farmacèutics amb oficina de farmàcia fa que siguem l’única organització que ens representa com a tals, i aquest fet ens diferencia de la resta d’organitzacions que engloben els professionals de la farmàcia de manera més àmplia i amb interessos legítims però no sempre coincidents amb els nostres.

Treballem per potenciar la vessant social i solidària de la farmàcia, doncs entenem que ens mostra com el que realment som, un col·lectiu compromès, i alhora ens serveix com a salvaguarda de la nostra professió.

 

FEFAC

C/ Casanova, 84-86,

Entr. 1ªC - 08011 Barcelona

Tel. 93 323 24 22

Fax. 93 454 61 77

www.fefac.cat/amb-fefac-guanyes/

 

www.fefac.cat/amb-fefac-guanyes/

Realizada por AMC Gestión